Egebjerg RengøringHjemmepleje

VI LÆGGER VÆGT PÅ:

PERSONLIG KONTAKT

For at få mest muligt ud af den afsatte tid, har hver enkelt bruger 1 fast hjælper samt 1-2 afløsere ved ferie, sygdom eller lignedende, så vi kender hinanden.

IMØDEKOMMENHED

Vi tilpasser os den enkelte brugers behov og ønsker, f.eks. med tidspunkt for udførelse af hjælpen. Vi tilrettelægger arbejdet i samråd med brugeren.

ORDHOLDENDE

Vi overholder aftalte tider, ved evt. sygdom eller lign. sendes en afløser, eller der tilbydes en anden tid til udførelse af hjælpen. I de år vi har udført hjemmehjælp, har vi altid sørget for at vore brugere har haft mulighed for rengøring.
Hvis det ønskes, medbringer vi sæbe i en miæjøvenlig serie beregnet til daglig rengøring.
Vi lægger vægt på en god "kemi" mellem bruger og hjælper. Opstår der problemer, finder vi gerne en ny hjælper til Dem.